خانه / blu

blu

دانلود اندروید ۷٫۱ برای گوشی blu R1 HD

دانلود اندروید ۷٫۱ برای گوشی blu R1 HD دانلود رام ۷ برای گوشی بلو آر ۱ اچ دی ارتقای اندروید گوشی blu R1 HD آپدیت گوشی blu R1 HD فایل فلش blu آر ۱ اچ دی این گوشی در june 2016  وارد بازار شد.در گوشی blu R1 HD میتوانید فناوری و طراحی باور نکردنی …

ادامه نوشته »

دانلود رام رسمی ۷٫۰ برای گوشی BLU grand x LTE

دانلود رام رسمی ۷٫۰ برای گوشی BLU grand x LTE دانلود اندروید ۷ برای بلو گرند ایکس ال تی ای  آپدیت گوشی بلو گرند ایکس ال تی ای  ارتقای اندروید BLU grand x LTE فایل فلش BLU grand x LTE قبلا هم از کمپانیbluرام هایی برای دانلود در سایت پارس رام قرار داه …

ادامه نوشته »

دانلود رام ۷٫۱٫۲ برای گوشی Blu life max

دانلود رام ۷٫۱٫۲ برای گوشی Blu life max ارتقای اندروید گوشی بلو لایف مکس دانلود اندروید ۷ برای بلو لایف مکس آپدیت گوشی Blu life max فایل فلش Blu life max قبلا هم از کمپانیرام هایی Bluبرای دانلود در سایت پارس رام قرار داه بودیم .اینبار نیز با رام life maxدر خدمت شما دوستان …

ادامه نوشته »

دانلود رام ۶٫۰ برای گوشی BLU life max haier

دانلود رام ۶٫۰ برای گوشی BLU life max haier ارتقای اندروید گوشی بلو لایف مکس هایر دانلود اندروید ۶ برای بلو لایف مکس هایر اپدیت گوشی BLU life max haier فایل فلش BLU life max haier   قبلا هم از کمپانیbluرام هایی برای دانلود در سایت پارس رام قرار داه بودیم .اینبار نیز …

ادامه نوشته »

دانلود رام ۶٫۰ برای گوشی Blu Vivo XL2

دانلود رام ۶٫۰ برای گوشی Blu Vivo XL2 دانلود اندروید ۶٫۰ برای گوشی بلو ویوو XL2 ارتقای اندروید برای گوشی بلو ویوو XL2 آپدیت گوشی بلو ویوو ایکس ال دو Download And Update Rom For Blu Vivo XL2 قبلا هم از کمپانی Blu رام هایی برای دانلود در سایت پارس رام قرار داه …

ادامه نوشته »

دانلود رام رسمی ۷٫۰ برای گوشی BLU vivo 5R

دانلود رام رسمی ۷٫۰ برای گوشی BLU vivo 5R دانلود اندروید ۷ گوشی بلو ویوو ۵ آر آپدیت گوشی BLU vivo 5R ارتقای اندروید بلو ویوو ۵ آر فایل فلش  BLU vivo 5R قبلا هم از کمپانیbluرام هایی برای دانلود در سایت پارس رام قرار داه بودیم .اینبار نیز با رام vivo 5R  در خدمت …

ادامه نوشته »

دانلود رام رسمی ۶٫۰ برای گوشی BLU pure XR

دانلود رام رسمی ۶٫۰ برای گوشی BLU pure XR ارتقای اندروید گوشی بلو پوره ایکس آر دانلود اندروید ۶ برای بلو پوره ایکس آر آپدیت گوشی BLU pure XR فایل فلش  BLU pure XR قبلا هم از کمپانیbluرام هایی برای دانلود در سایت پارس رام قرار داه بودیم .اینبار نیز با رام  pure …

ادامه نوشته »

دانلود رام ۶٫۰ برای گوشی blu life max

دانلود رام ۶٫۰ برای گوشی blu life max ارتقای اندروید گوشی بلو لایف مکس دانلود اندروید ۶ برای بلو لایف مکس آپدیت گوشی blu life max فایل فلش blu life max قبلا هم از کمپانیbluرام هایی برای دانلود در سایت پارس رام قرار داه بودیم .اینبار نیز با رام  life maxدر خدمت شما …

ادامه نوشته »

دانلود رام ۶٫۰ برای گوشی BluLife Xl

دانلود رام ۶٫۰ برای گوشی BluLife Xl ارتقای اندروید برای گوشی بلو لایف Xl دانلود اندروید ۶٫۰ برای گوشی بلو Life Xl آپدیت گوشی بلو لایف ایکس ال فایل فلش برای گوشی BluLife Xl قبلا هم از کمپانی Blu رام هایی برای دانلود در سایت پارس رام قرار داه بودیم .اینبار نیز …

ادامه نوشته »

دانلود رام ۶٫۰ برای گوشی blu dash m2

دانلود رام ۶٫۰ برای گوشی blu dash m2 دانلود اندروید ۶ برای بلو داش ام ۲ ارتقای اندروید blu dash m2 آپدیت گوشی blu dash m2 فایل فلش بلو داش ام ۲ قبلا هم از کمپانیbluرام هایی برای دانلود در سایت پارس رام قرار داه بودیم .اینبار نیز با رام dash …

ادامه نوشته »